SopakVina – Định hướng phát triển 2019 – 2020

SOPAK định hướng và phát triển 2019-2020 thành công ty cổ phần có thị phần TOP đầu Việt Nam về sản xuất xốp hơi, xốp boc hàng!

SOPAKVINA đang từng bước thực hiện mục tiêu trở thành một trong những công ty sản xuất bao bì bằng xốp uy tín – chất lượng ở Việt Nam và hướng tới xuất khẩu đi các nước tiên tiến như Nhật Bản, châu Âu.

mục tiêu

SOPAKVINA đang từng bước thực hiện mục tiêu trở thành một trong những công ty sản xuất bao bì bằng xốp uy tín – chất lượng ở Việt Nam và hướng tới xuất khẩu đi các nước tiên tiến như Nhật Bản, châu Âu.

xuong-san-xuat-tui-xop-hoi

sự tín nhiệm

Đạt được sự tín nhiệm của khách hàng là nhân tố quan trọng góp phần vào sự thành công của SOPAKVINA Không chỉ mang lại những điều tốt đẹp cho khách hàng SOPAK còn tạo ra nhiều cơ hội thành công cho đội ngũ nhân viên bằng những khóa học nâng cao tay nghề. Mỗi nhân viên đều có thể tự hào khi làm việc tại SOPAKVINA

day-chuyen-san-xuat-bao-bi-dong-goi day-chuyen-san-xuat-xop-hoi-boc-hang

môi trường lao động an toàn

Cung cấp một nơi làm việc đảm bảo an toàn cho tất cả nhân viên, khu vực lân cận và có trách nhiệm với cộng đồng, thân thiện với môi trường.

nha-may-sopak-vina

sự uy tín và chất lượng

Sự uy tín – chất lượng trong sản xuất mang lại sự tin cậy trong mọi mối quan hệ, khách hàng. Đây là một trong những tiêu chí hàng đầu của SOPAK VINA

bao-bi-san-pham-sopak-vina