Túi xốp hơi PE

Túi xốp hơi là sản phẩm Xốp hơi được gia công cắt từ Cuộn xốp hơi theo những[…]

Túi xốp hơi là sản phẩm Xốp hơi được gia công cắt từ Cuộn xốp hơi theo những kích thước khác nhau tùy theo yêu cầu của mỗi Khách hàng. Vì vậy, ngoài kích thước khác nhau thì Túi xốp hơi cũng có loại Túi xốp hơi 2 lớp, Túi xốp hơi 3 lớp, Túi xốp hơi loại thông thường, Túi xốp hơi loại Chống tĩnh điện và Túi xốp hơi với các màu sắc khác nhau như Túi xốp hơi màu trắng (trong tự nhiên): thường là loại Xốp hơi thông thường và Túi xốp hơi màu hồng; Túi xốp hơi màu xanh: thường là loại Túi xốp hơi chống tĩnh điện.
mang-pe